Cogito 8Odra. Miesięcznik społeczno-kulturalny 1(227)Science Fiction 23Skrzydlata Polska. Magazyn Lotniczy 9Taternik 1(264)Znak. Miesięcznik 405-406