Ustawienia motywu

Schemat
Kolor motywu
Wybierz swoje kolory
Kolor tła:
Wyczyść

.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dane identyfikujące

Antykwariat Internetowy Literacki24.pl jest wysyłkowym antykwariatem internetowym - sklepem internetowym dostępnym pod adresem literacki24.pl - zwanym dalej "Antykwariatem", należącym do FENIKS-INET Teresa Kasprowska z siedzibą w Ossach 42-624, przy ul. Wyzwolenia 7, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowany pod numerem REGON 272358624, NIP 6431016256.

Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Antykwariatu, w tym: zasady składania zamówień na produkty dostępne w Antykwariacie, zasady dokonywania płatności za złożone zamówienia, zasady realizacji zamówień i dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw i rozporządzeń szczegółowych, w tym między innymi:

ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278 z późniejszymi zmianami)
ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206 z późniejszymi zmianami)

Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu budzi jakąkolwiek wątpliwość, co do jego interpretacji, słuszności lub zgodności z prawem, należy przyjąć zasadę, że wykładnią nadrzędną są przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustaw i rozporządzeń szczegółowych. Jeżeli kwestie, o których mowa powyżej, nie zostały doprecyzowane lub określone w niniejszym Regulaminie lub w Kodeksie Cywilnym ani w ustawach i rozporządzeniach szczegółowych, za wykładnię nadrzędną uznać należy interes i komfort Klienta.

Wymagania techniczne

Do korzystania z Antykwariatu - sklepu internetowego literacki24.pl, w tym przeglądania asortymentu Antykwariatu, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana przeglądarka internetowa, włączona w przeglądarce obsługa Java Script, obsługa przez przeglądarkę internetową CSS w wersji co najmniej 2.1. Dodatkowo, do składania zamówień (dokonywania zakupów) w Antykwariacie - sklepie Internetowym literacki24.pl, niezbędne są: możliwość obsługi przez przeglądarkę internetową plików cookie (ciasteczek), aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), wyłącznie w celu informowania Klienta o aktualnym statusie zamówienia i etapach jego realizacji, ewentualnego kontaktu z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem, dostarczenia faktury elektronicznej za zakupione pozycje. Pomocny jet także aktywny numer telefonu, w celu ewentualnego kontaktu z Klientem w sprawach związanych z realizacją zamówienia oraz kontaktu z kurierem w razie kłopotów z dostarczeniem przesyłki.

Sposoby porozumiewania się z Klientem

Antykwariat udostępnia następujące dane do kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących sklepu internetowego, w tym dotyczących sprzedaży internetowej, realizacji zamówień, zwrotów, reklamacji etc.:

e-mail: antykwariat@literacki24.pl
formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej Antykwariatu, pod adresem: ...
telefon: 601-78-44-11 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00 (koszt, jak za zwykłe połączenie na telefony komórkowe)
adres stacjonarny siedziby Antykwariatu: Antykwariat Literacki, Feniks-Inet Teresa Kasprowska, ul. Wyzwolenia 7, 42-624 Ossy

Do kontaktu z Klientem, jako środka porozumiewania się na odległość, Antykwariat wykorzystuje stronę internetową sklepu, dostępną pod adresem https://literacki24.pl, jako pierwsze dostępne źródło informacji ogólnych oraz informacji o statusie zamówienia (strona "Status zamówienia"), dane kontaktowe Klienta, podane podczas składania zamówienia, tj. adres e-mail Klienta oraz numer telefonu Klienta (wykorzystywane przez Antykwariat wyłącznie do kontaktu z Klientem w sprawach związanych z realizacją oraz obsługą zamówienia)

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Feniks-Inet Teresa Kasprowska, ul. Wyzwolenia 7, 42-624 Ossy. Zbierane przez nas dane osobowe służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień i nie są wykorzystywane w innych celach, w tym: nie są udostępniane innym osobom i podmiotom, nie są wykorzystywane w celach marketingowych, reklamowych etc. Właścicielowi danych osobowych przysługuje wgląd w zgromadzone przez nas swoje dane osobowe oraz możliwość żądania ich usunięcia w przewidzianym prawem zakresie. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny (601 78 44 11) lub e-mailowy (antykwariat@literacki24.pl).

2. OFERTA

Informacje ogólne

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Antykwariatu, zawarte na stronie internetowej sklepu pod adresem literacki24.pl, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. W ofercie Antykwariatu znajdują się w większości książki, a także inne wydawnictwa drukowane (czasopisma, mapy, nuty etc.) oraz multimedialne (płyty i kasety audio i wideo, audiobooki etc.). Dla uproszczenia, wszystkie oferowane przez Antykwariat towary nazywane będą dalej zamiennie, w sposób równoważny: "towarami", "produktami", "książkami", "pozycjami" lub "tytułami". Wszystkie oferowane książki są w stanie nadającym się do czytania. Wszystkie strony są zadrukowane, nie brakuje kartek etc. Odstępstwa od tej reguły nie wynikają z naszej złej woli i stanowią podstawę do wymiany lub zwrotu książki na nasz koszt lub do obniżenia jej ceny. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów i reklamacji można znaleźć w dziale 4 Regulaminu "Zwroty i reklamacje".

Ceny w Antykwariacie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy pozycji w momencie składania zamówienia. Oferta Antykwariatu obejmuje pozycje antykwaryczne (używane). Książki "antykwaryczne" to książki, które miały swojego właściciela, i są to książki używane. Stan książek antykwarycznych jest na ogół dobry lub średni - wynikający z naturalnego używania, czytania, przechowywania książki, jej wieku etc. Jeśli książka posiada ewidentne uszkodzenia lub jej stan odbiega znacząco od ksiązki standardowo używanej, zamieszczamy wtedy odpowiednią informację o rodzaju i skali uszkodzeń. Nie zaznaczamy w opisie stanu książki wynikającego z normalnego jej użytkowania i przechowywania, chyba że jej stan znacząco odbiega od normy. W ofercie antykwarycznej znajdują się książki, których poprzednimi właścicielami były prywatne osoby, a także egzemplarze ze zlikwidowanych bibliotek. Na niektórych książkach znajdują się podpisy właścicieli, exlibrisy lub pieczątki bibliotek. Nie jest to wadą prawną i nie zawsze jest to zaznaczane w opisie. Jeśli chcą Państwo poznać dokładny stan książki antykwarycznej przed wysyłką lub uzależnić wysyłkę od jakości egzemplarzy, proszę zaznaczyć to w polu "UWAGI" podczas składania zamówienia.

Dostępność

Na stronie internetowej Antykwariatu znajduje się pełna oferta dostępnych tytułów - książek, których nie ma w ofercie internetowej, nie mamy fizycznie, natomiast te, które są na stronie, są dostępne w sprzedaży. Książki antykwaryczne dostępne są na ogół w jednym egzemplarzu. Aktualizacja stanów magazynowych podczas sprzedaży internetowej następuje na bieżąco.

3. ZAMÓWIENIA

(zamawianie, płatności, realizacja, anulowanie, wysyłka)

Składanie zamówień

Zamówień (zakupów) dokonuje się poprzez dodanie jednej lub kilku pozycji do koszyka (symbol koszyka), a następnie realizację koszyka ( "PRZEJDŹ DO KASY"). Podczas realizacji zamówienia należy wybrać preferowany rodzaj przesyłki, wybrać preferowany sposób płatności, podać adres dostawy zamówienia, podać adres e-mail i opcjonalnie nr telefonu w celu wyłącznie kontaktu z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem, podać pozostałe dane, jeśli są konieczne (dane do faktury, uwagi), potwierdzić zakup / złożenie zamówienia.

Adres, pod jaki wysyłane jest zamówienie, jest drukowany dokładnie w takiej postaci, w jakiej został wpisany w rubryki adresowe podczas składania zamówienia. Nie ingerujemy w niego merytorycznie ani nie dopisujemy dodatkowych uwag. Wielkość rubryk jest dopasowana do wielkości "naklejki adresowej", którą naklejamy na przesyłkę. Jeśli więc adres nie zmieścił się cały w formularzu, oznacza to, że na naklejce adresowej również się nie zmieści - prosimy wówczas spróbować zastosować formę skrótową adresu. W razie problemów prosimy o kontakt.

Każde złożone u nas zamówienie stanowi osobną przesyłkę. Jeżeli jednak Klient złoży kilka odrębnych zamówień przed ich zrealizowaniem i wysłaniem przez Antykwariat, są one automatycznie łączone i wysyłane razem (z pojedynczym kosztem wysyłki - opłacone koszty wysyłki pozostałych zamówień są zwracane na konto Klienta, z którego dokonano płatności lub inne wskazane przez Klienta). Warunkiem połączenia zamówień jest użycie tych samych danych adresowych do wysyłki (mile widziane jest użycie również tego samego adresu e-mail - pozwoli to na sprawniejsze rozpoznanie łączonych zamówień przez nasz system). Nie łączenie przesyłek należy zaznaczyć w polu "UWAGI".<p>

Złożenie zamówienia powoduje natychmiastowe wysłanie potwierdzenia na Państwa adres e-mail. Brak takiego potwierdzenia oznacza najprawdopodobniej, że w formularzu wpisano adres niepoprawny lub też nasz e-mail został rozpoznany przez Państwa program pocztowy jako spam. Jeśli nie otrzymają Państwo od nas wiadomości e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, bardzo prosimy o zweryfikowanie poprawności podanego adresu e-mail oraz sprawdzenie, czy nasza wiadomość nie została przeniesiona do spamu. Jeśli wszystko wskazuje na to, że wiadomość powinna była dotrzeć, a nie dotarła, prosimy o pilny kontakt z nami (601 78 44 11, e-mail: antykwariat@literacki24.pl). W każdym momencie mają Państwo wgląd w swoje zamówienie oraz jego aktualny status, a także do informacji dotyczących płatności (nr konta bankowego, link do płatności kartą, status płatności) na stronie "Statusu zamówienia" (dodatkowo bezpośredni link do strony statusu podany zostanie zaraz po złożeniu zamówienia oraz znajdzie się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji przez Antykwariat).

Płatności za zamówienie

Są trzy możliwości płatności za zamówienie i przesyłkę krajową:
przy odbiorze paczki u kuriera/listonosza lub na poczcie (wysyłka za zaliczeniem pocztowym - tzw. pobraniem).
przedpłata na konto bankowe (przelew bankowy)
płatność za pośrednictwem platformy bezpiecznych płatności internetowych: przelewy24, w tym m.in.:

  • kartą płatniczą / kredytową (Visa, MasterCard, Masterpass)
  • szybkim przelewem online (tzw. "szybki transfer" oraz "przelew online")
  • poprzez serwis PayPal
  • Blik
  • i inne (lista dostępnych dodatkowych kanałów płatności może ulegać zmianom, w zależności od aktualnej oferty i możliwości technicznych). W przypadku przesyłek zagranicznych możliwa jest tylko płatność przelewem, kartą lub za pośrednictwem serwisu PayPal (nie wysyłamy za granicę za pobraniem). Płatność następuje dopiero po skompletowaniu i zważeniu zamówionych tytułów oraz podaniu przez nas ostatecznej kwoty do zapłaty zależnej od wagi zamówienia i kraju docelowego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową oraz w systemie szybkich przelewów i pokrewne przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

Numer konta bankowego, na które należy przelać należność za zamówienie lub link do płatności kartą/szybkim przelewem (w zależności od wybranej formy płatności) wyświetli się zaraz po złożeniu zamówienia; dodatkowo znajdzie się w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz na stronie statusu zamówienia. Przedpłaty za zamówienie krajowe można dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Płatności za zamówienie zagraniczne można dokonać dopiero po skompletowaniu przez nas zamówienia i zważeniu przesyłki. Gdy znamy już wagę paczki, wysyłamy do Klienta e-mail z informacją o łącznej kwocie do zapłaty. Ceny za przesyłki zagraniczne w zależności od wagi przesyłki i kraju docelowego podane są na stronie "WYSYŁKA". Potwierdzeniem zakupu jest faktura elektroniczna, którą wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail po wpłynięciu kwoty na nasze konto bankowe.

Anulowanie zamówienia

Jeśli zamówienie nie zostało wysłane do Klienta, można w dowolnym momencie zrezygnować z całości zamówienia drogą mailową lub telefonicznie (w ten sposób można zrezygnować także tylko z części zamówienia). Rezygnacja z zamówienia nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Jeśli dokonano przedpłaty, kwota przedpłaty jest zwracana na konto Klienta, z którego dokonano płatności lub na inne konto wskazane przez Klienta. Jeśli zamówienie zostało już wysłane do Klienta, Klient ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Aby zachować termin 14 dni, wystarczy w tym czasie poinformować nas, np. drogą mailową lub telefonicznie, o chęci zwrotu. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów, reklamacji oraz odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży można znaleźć w dziale "Zwroty i reklamacje".

Realizacja zamówień

Termin realizacji zamówienia, tj. jego skompletowania i wysłania do Klienta, wynosi maksymalnie do czterech dni roboczych od złożenia zamówienia, a w przypadku przedpłaty - od zaksięgowania wpłaty. Zdarza się czasami, że zamówionej książki nie ma, wtedy staramy się ją sprowadzić, co może wydłużyć wysyłkę o kilka dni. W takim przypadku kontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną i informujemy o przedłużeniu terminu wysyłki. W przypadku gdy nie uda nam się sprowadzić brakującej pozycji, informujemy Państwa o braku możliwości realizacji części lub całości zamówienia. W każdym momencie mają Państwo możliwość anulowania zamówienia Jeśli wybrano przedpłatę, kwota za brakujące pozycje lub cała kwota przedpłaty za anulowane w całości zamówienie jest niezwłocznie zwracana na konto, z którego dokonano płatności lub inne wskazane przez Państwa. Jeżeli podany przez Klienta adres e-mail jest nieprawidłowy, wtedy nie mamy możliwości poinformowania Klienta o statusie zamówienia, wysyłce zamówionych książek etc. (do informacji tych Klient ma jednak dostęp poprzez stronę statusu zamówienia). Zdarzają się też szczególne sytuacje, które wymagają skonsultowania z Klientem naszych dalszych działań na etapie realizacji zamówienia (np. w przypadku braku dostępności zamówionej pozycji, ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia, czy też w sytuacji gdy stan książki antykwarycznej wymaga omówienia z Klientem etc.). Jeżeli podane przez Klienta dane do kontaktu z nim (e-mail i/lub numer telefonu) są błędne lub przez dłuższy okres czasu brak jest kontaktu z Klientem, zmuszeni jesteśmy sami podjąć decyzję odnośnie sposobu i zakresu dalszej realizacji zamówienia.

Wysyłka zamówień i ceny

Przesyłki krajowe wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa, przyspieszona "Kurier 48". Poczta zapewnia, że przesyłka na terenie Polski zostanie doręczona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia nadania.Koszty wysyłki dla przesyłek krajowych wynoszą odpowiednio:
 - 8 zł w przypadku wyboru przedpłaty (płatności przelewem lub kartą)
 - 10 zł w przypadku wyboru płatności za pobraniem
Koszt wysyłki dla przesyłek zagranicznych zależy od wagi zamówionych książek, miejsca docelowego wysyłki i aktualnych stawek Poczty Polskiej. Koszt przesyłki zagranicznej podajemy drogą mailową dopiero po skompletowaniu zamówienia. Aktualne ceny wysyłek zagranicznych, w zależności od wagi i miejsca wysyłki, podane są w tabelach w zakładce "WYSYŁKA" O wysłaniu przesyłki z zamówieniem informujemy Klienta mailowo. W e-mailu znajduje się ponadto numer nadania i link do śledzenia przesyłki na stronach Poczty Polskiej. Informacje te pojawią się również na stronie statusu zamówienia. Odpowiedzialność za doręczenie przesyłki ponosi Antykwariat. Dlatego też, jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek nieprawidłowości związane z dostarczeniem przesyłki (np. opóźnienie doręczenia lub jego brak, uszkodzenie przesyłki etc.) prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Antykwariatem.

4. ZWROTY I REKLAMACJE

Informacje ogólne

Wszelkie zwroty i reklamacje można zgłaszać e-mailem na adres antykwariat@literacki24.pl lub telefonicznie pod nr 601-78-44-11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zgłoszenie zwrotu) lub zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
numer lub imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu osoby, która złożyła zamówienie
tytuły pozycji, których dotyczy zwrot (jeśli jest to odstąpienie od umowy w części) lub reklamacja
w przypadku zgłoszenia reklamacji - powód reklamacji
w przypadku zgłoszenia reklamacji - żądanie zwrotu, wymiany, obniżenia ceny lub naprawy
Zwrot (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)
Zgodnie z ogólnymi przepisami, zwrot towaru (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) jest możliwy bez podania przyczyny zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia Państwu przesyłki z zamówieniem. Aby zachować termin 14 dni, wystarczy w tym czasie złożyć oświadczenie (przekazać nam informację) o odstąpieniu od umowy, za pomocą dowolnego, przewidzianego w regulaminie środka kontaktu z nami (e-mail, telefon, formularz i inne określone w dziale 1 pkt 7 Regulaminu). Można również skorzystać ze wzoru formularza dostępnego pod adresem: https://literacki24.pl/pdf/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf (jest to formularz do wydrukowania, wypełnienia ręcznego i odesłania, względnie dołączenia do przesyłki z odsyłanymi towarami). Na zwrot towarów mają Państwo maksymalnie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracane towary powinny być w takim samym stanie, w jakim zostały wysłane (choć nie jest to konieczne, aby odstąpienie od umowy stało się wiążące dla obu stron). Jeżeli jednak zwracane towary będą w stanie pogorszonym, Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne zmniejszenie wartości zwracanych towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Zwracane towary, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (lub jego kopią, jeśli takie oświadczenie zostało wcześniej złożone, jednak nie jest to obowiązkowe) należy wysłać na własny koszt dowolną przesyłką niepobraniową (sugerujemy, aby była to przesyłka rejestrowana) na adres:
ANTYKWARIAT LITERACKI
Feniks-Inet Teresa Kasprowska
ul. Wyzwolenia 7
42-624 Ossy

7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszt wysyłki zamówienia do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas):
 a) zwrot płatności dokonany będzie niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy;
 b) możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych pozycji lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej);
 c) zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możliwe jest też odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży w części (tzn. zwrot np. jednej pozycji z kilku zakupionych). W przypadku odstąpienia od umowy w części, zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności w części dotyczącej zwracanych produktów, tzn. łączną cenę zwracanych produktów oraz koszt ich wysyłki, na zasadach określonych w pkt 7. Nie odbieramy paczek ze zwrotami za pobraniem, jeśli nie zostało to z nami wcześniej uzgodnione (nie wynika to z naszej złej woli - z zasady nie odbieramy żadnych niezamówionych lub nieuzgodnionych z nami wcześniej przesyłek pobraniowych).

Reklamacje

W przypadku gdy zamówione towary posiadają wady fizyczne (np. brak strony, niezadrukowane strony itp.) lub wady prawne, przysługuje Państwu prawo zwrotu (odstąpienia od umowy), wymiany, obniżenia ceny lub naprawy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wybór opcji reklamacji leży po Państwa stronie. Należy jednak mieć na uwadze, że wymiana książek antykwarycznych może okazać się niemożliwa, z tej prostej przyczyny, że posiadamy zazwyczaj jeden egzemplarz danego tytułu (są niewielkie wyjątki od tej reguły). Przypominamy, że w przypadku książek antykwarycznych (używanych): za wadę fizyczną nie uznaje się zazwyczaj ich gorszego stanu wynikającego z naturalnego używania, czytania, przechowywania książki, jej wieku etc. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy stan książki znacząco odbiega od standardu książki używanej lub posiada ona ewidentne uszkodzenia lub braki, a nie zostało to uwzględnione przez nas w jej opisie i, co za tym idzie, nie poinformowaliśmy Państwa o tego typu wadach. Nie posiadają one wady prawnej, jeśli znajdują się na ich stronach pieczątki (np. bibliotek), podpisy, ex librisy, dedykacje etc. Wszystkie książki antykwaryczne (posiadające wcześniej swojego właściciela) są obecnie naszą własnością lub zostały przekazane do naszej dyspozycji (na zasadach sprzedaży komisowej). Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpierw drogą mailową na adres antykwariat@literacki24.pl lub telefonicznie, pod nr 601-78-44-11. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez nas niezwłocznie (z reguły ok. 1-2 dni robocze). Po rozpatrzeniu należy spodziewać się od nas dalszych instrukcji, co do postępowania reklamacyjnego, lub kontaktu z Państwem w celu omówienia najdogodniejszego dla Państwa sposobu rozwiązania problemu. Łączny czas procedury reklamacyjnej po naszej stronie (od momentu zgłoszenia do zakończenia reklamacji i np. zwrotu kosztów) nie przekracza 14 dni. Prosimy nie odsyłać towarów podlegających reklamacji, przed rozpatrzeniem przez nas zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli po rozpatrzeniu przez nas zgłoszenia reklamacyjnego zapadnie decyzja zwrotu, zwrot powinien być dokonany najtańszą rejestrowaną przesyłką pocztową na adres:
ANTYKWARIAT LITERACKI
Feniks-Inet Teresa Kasprowska
ul. Wyzwolenia 7
42-624 Ossy

Jeżeli reklamacja zostanie uznana, kwota za książki, których dotyczy reklamacja, wraz z kosztami ich wysyłki (w tym kosztami wysyłki zwrotnej, jeśli zapadła decyzja zwrotu) zostanie niezwłocznie zwrócona, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Czas trwania procedury reklamacyjnej (maksymalnie 14 dni) nie skraca czasu przysługującego Państwu na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli reklamacja została zgłoszona przed upływem 14 dni od dnia doręczenia przesyłki, i po jej rozpatrzeniu nie została uznana, wciąż przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży na zasadach ogólnych, w ilości dni, jaka pozostałaby licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.

Rozwiązywanie sporów

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.: przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie właściwym ze względu na zamieszkanie Kupującego; za pośrednictwem unijnej platformy rozwiązywania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, innymi organami i instytucjami do tego przeznaczonymi, wpisanymi do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli takie znajdą zastosowanie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce "KONSUMENCI / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich".