Ustawienia motywu

Schemat
Kolor motywu
Wybierz swoje kolory
Kolor tła:
Wyczyść

.

ZGŁOSZENIE CHĘCI ZWROTU LUB REKLAMACJI

(odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży / reklamacja)

GDZIE WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE?

 • Wszelkie zwroty i reklamacje można zgłaszać e-mailem na adres:
  antykwariat@literacki24.pl
  lub telefonicznie pod nr 32 73-90-350 lub 601-78-44-11.
  Zgłoszenie można również wysłać z naszej strony internetowej (link: "napisz do nas")
  lub skorzystać z odpowiedniego formularza dostępnego w naszym serwisie (formularz pdf).

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zgłoszenie zwrotu) lub zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. numer zamówienia (nie jest wymagany, jeśli prawidłowo zostaną podane dane, o których mowa w ppkt b)
  2. imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu osoby, która złożyła zamówienie
  3. tytuły pozycji, których dotyczy zwrot (jeśli jest to odstąpienie od umowy w części) lub reklamacja
  4. w przypadku zgłoszenia reklamacji - powód reklamacji
  5. w przypadku zgłoszenia reklamacji - żądanie zwrotu, wymiany, obniżenia ceny lub naprawy

ZWROT

(odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU

 • Przez 14 dni od otrzymania/odebrania przesyłki z zamówieniem, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, w całości lub w części, i zwrotu zakupionych pozycji, bez podania przyczyny. Aby zachować termin 14 dni wystarczy poinformować nas drogą mailową lub telefonicznie o chęci zwrotu, a następnie, w terminie 14 od takiej informacji, odesłać zakupione u nas towary (na własny koszt, dowolną, wybraną przez Państwa, przesyłką niepobraniową) na adres:

  Teresa Kasprowska
  ul. Wyzwolenia 7
  42-624 Ossy

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 • Informację, o której wspominamy powyżej, o treści np.:
  • "Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna" lub
  • "Informuję, że zwracam następujące tytuły: (tu proszę wymienić tytuły zwracanych książek)"
  wraz z podaniem: numeru zamówienia i/lub imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, która składała u nas zamówienie, należy wysłać:
  • na nasz adres e-mail antykwariat@literacki24.pl
  • z naszej strony internetowej - link: "napisz do nas".
  • lub dołączyć do przesyłki zwrotnej
 • Mozna również skorzystać z formularza dostępnego «TUTAJ», wydrukować i wypełnić. Wypełniony formularz można dołączyc do przesyłki lub jego skan wysłać na nasz adres e-mail.
 • UWAGA! Jeśli płatności za zamówienie dokonali Państwo w inny sposób niż przelew bankowy (lub "szybki przelew"), a życzą sobie Państwo, abyśmy koszty zamówienia zwrócili na Państwa konto bankowe, prosimy również o podanie numeru konta.

ZWROT KOSZTÓW

 • Do 14 dni od otrzymania od Państwa informacji o chęci zwrotu, a najpóźniej w dniu otrzymania od Państwa przesyłki zwrotnej (lub potwierdzenia nadania przesyłki, jeśli takie potwierdzenie dotarło do nas wcześniej), niezwłocznie zwracamy Państwu:
 1. w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w całości:
  koszt zamówienia, tzn. cenę książek i koszt ich wysyłki do Państwa (w kwocie najtańszej oferowanej przez nas formy wysyłki, jaką mieliście Państwo możliwość wybrać).
 2. w przypadku zwrotu części zamówienia:
  otrzymane od Państwa płatności w części dotyczącej zwracanych produktów, zn. łączną cenę zwracanych produktów oraz koszt ich wysyłki do Państwa (w kwocie najtańszej oferowanej przez nas formy wysyłki, jaką mieliście Państwo możliwość wybrać).
  Koszt wysyłki obliczany jest jako różnica pomiędzy kosztem wysyłki pierwotnego (pełnego) zamówienia, który Państwo ponieśliście, a kosztem wysyłki zamówienia pomniejszonego o zwracane pozycje (czyli kosztem, jaki ponieślibyście Państwo zamawiając tylko te pozycje, które nie zostały zwrócone).
 3. Wyjaśnienie:
  • po Państwa stronie pozostaje jedynie koszt, jaki ponieślibyście Państwo zamawiając tylko te pozycje, które nie zostały zwrócone (koszt tychże pozycji oraz koszt ich wysyłki). Reszta zapłaconej kwoty jest przez nas zwracana.
  • w przypadku zamówień krajowych oferujemy jedną cenę wysyłki, niezależnie od ilości zamawianych książek.
  • w przypadku zamówień zagranicznych cena wysyłki zależy m.in. od wagi zamawianych pozycji (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) - nową cenę wysyłki obliczamy na podstawie wagi książek, które nie podlegały zwrotowi, a różnicę zwracamy.
Więcej informacji na temat możliwości dokonywania zwrotów oraz zasad i warunków odstąpienia od umowy w dziale 4 Regulaminu "Zwroty i reklamacje".

REKLAMACJA

(z tytułu rękojmi)

MOŻLIWOŚĆ ZWROTU W RAMACH REKLAMACJI

 • W przypadku gdy zamówione towary posiadają wady fizyczne (np. brak strony, niezadrukowane strony itp.) lub wady prawne, przysługuje Państwu prawo zwrotu (odstąpienia od umowy), wymiany, obniżenia ceny lub naprawy w ramach reklamacji z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wybór opcji reklamacji leży po Państwa stronie. Należy jednak mieć na uwadze, że wymiana książek antykwarycznych może okazać się niemożliwa, z tej prostej przyczyny, że posiadamy zazwyczaj jeden egzemplarz danego tytułu (są oczywiście wyjątki od tej reguły).

REKLAMACJE DOTYCZĄCE KSIĄŻEK ANTYKWARYCZNYCH

 • Przypominamy, że w przypadku książek antykwarycznych (używanych):
  • za wadę fizyczną nie uznaje się ich gorszego stanu wynikającego z naturalnego używania, czytania, przechowywania książki, jej wieku etc. Wyjątek od tej reguły stanowi sytuacja, gdy stan książki znacząco odbiega od standardu książki używanej lub posiada ona ewidentne uszkodzenia lub braki, a nie zostało to uwzględnione przez nas w jej opisie i, co za tym idzie, nie poinformowaliśmy Państwa o tego typu wadach.
  • nie posiadają one wady prawnej, jeśli znajdują się na ich stronach pieczątki (np. bibliotek), podpisy, ex librisy, dedykacje etc. Wszystkie książki antykwaryczne (posiadające wcześniej swojego właściciela) są obecnie naszą własnością lub zostały przekazane do naszej dyspozycji (na zasadach sprzedaży komisowej).

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpierw drogą mailową na adres antykwariat@literacki24.pl lub telefonicznie pod nr 32 73-90-350, 601-78-44-11, 609-73-43-77. Zgłoszenie reklamacji można również wysłać z naszej strony internetowej - link: "napisz do nas".
 • Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez nas niezwłocznie (z reguły ok. 1-2 dni robocze). Po rozpatrzeniu należy spodziewać się od nas dalszych instrukcji, co do postępowania reklamacyjnego, lub kontaktu z Państwem w celu omówienia najdogodniejszego dla Państwa sposobu rozwiązania problemu. Łączny czas procedury reklamacyjnej po naszej stronie (od momentu zgłoszenia do zakończenia reklamacji i np. zwrotu kosztów) nie przekracza 14 dni.
 • Prosimy nie odsyłać towarów podlegających reklamacji, przed rozpatrzeniem przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Jeżeli po rozpatrzeniu przez nas zgłoszenia reklamacyjnego zapadnie decyzja zwrotu, zwrot powinien być dokonany najtańszą rejestrowaną przesyłką pocztową na adres:

  Teresa Kasprowska
  ul. Wyzwolenia 7
  42-624 Ossy

ZWROT KOSZTÓW ZAMÓWIENIA

 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana, kwota za towary, których dotyczy reklamacja, wraz z kosztami ich wysyłki (w tym kosztami wysyłki zwrotnej, jeśli zapadła decyzja zwrotu) zostanie niezwłocznie zwrócona, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

CO JESZCZE TRZEBA WIEDZIEĆ?

 • Czas trwania procedury reklamacyjnej (maksymalnie 14 dni) nie skraca czasu przysługującego Państwu na odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży. Oznacza to, że jeżeli reklamacja została zgłoszona przed upływem 14 dni od dnia doręczenia przesyłki, i po jej rozpatrzeniu nie została uznana, wciąż przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży na zasadach ogólnych, w ilości dni, jaka pozostałaby licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
 • W sytuacjach spornych Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
  1. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w województwie właściwym ze względu na zamieszkanie Kupującego;
  2. za pośrednictwem unijnej platformy rozwiązywania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. innymi organami i instytucjami do tego przeznaczonymi, wpisanymi do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeśli takie znajdą zastosowanie.
  Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakładce "KONSUMENCI / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich".